Ninja tài năng tháng 11

Chào các bạn,

– Giải Ninja Tài Năng Tháng 11 mở rộng đã bắt đầu vời phần thưởng như sau:

– Hạng 1 giải thưởng là 2 Trang bị Xích Nhãn Ngân Lang không khóa.

– 9 Hạng tiếp theo giải thưởng là 1 Trang bị Xích Nhãn Ngân lang Không khóa.

– Phần thưởng tháng 10 sẽ được trao trực tiếp vào tài khoản của những ninja đứng top trong ngày 4/11/2014.

Thân.