Thông báo về Auto Chat trong ninja school online

Chào các bạn!
– Hiện nay trong game có rất nhiều bạn sử dụng auto chat gây ảnh hưởng tới rất nhiều người chơi khác.
– Ban Quản Trị đã tiến hành khóa cảnh cáo 7 ngày nhưng tình trạng auto chat vẫn tiếp tục gia tăng không giảm. Vì vậy, Ban Quản Trị quyết định sẽ áp dụng hình thức khóa vĩnh viễn nhân vật lẫn tài khoản Auto Chat.
Thân.